Blog‎ > ‎

Quy trình và thủ tục đấu thầu nâng cao

đăng 21:41, 25 thg 6, 2017 bởi Lang Nguyen Thanh   [ đã cập nhật 04:51, 5 thg 8, 2017 ]
Trong bài Quy trình và thủ tục đấu thầu cơ bản mình đã giới thiệu và cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan đến đấu thầu. Trong bài Quy trình và thủ tục đấu thầu nâng cao này mình sẽ đi sâu hơn về các bước thực hiện trước đấu thầu và các bước chuyên sâu trong đấu thầu ngành y tế. Các bạn xem slide nếu cần bản gốc cứ comment mình gửi slide gốc.
- Chuyên đề 1: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
- Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Xây lắp
- Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn
- Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu phi tư vấn
- Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Đấu thầu nâng cao

Mời các bạn tham khảo về đấu thầu cơ bản tại đây # Đấu thầu cơ bản
Nguồn: http://www.zelola.com